Boksikohtade rent

Boksikohtade rent

Ratsakeskuses on talliosa boksidega, sadularuum, maneez, jalutusaedik talvise söödavarjualusega, väliplats ja mitmesugused maastikurajad looduses ning suviseks perioodiks rohukoplid. Meri asub tallist umbes 1,2 km kaugusel. 

Talvisel perioodil söötmine 3 korda päevas (hommikul koresööt ja jõusööt, lõunal koresööt, õhtul koresööt ja jõusööt koos mineraalidega).Suvisel ajal viibivad hobused karjamaal ja lisasööta antakse vastavalt vajadusele.
Bokse korrastatakse üks kord päevas, allapanuks turvas või saepuru.
Hobuse igapäevane välja viimine ja sisse toomine toimub vastavalt talli päevakavale.
Bokside suurus (3x3m). 

hobuse ülalpidamine sisaldab:
• hobuse sööta (hein või kuivsilo, muljutud kaer, soolakivi) söötmist ja jootmist;
• boksi allapanu ja boksi puhastamist;
• talli kõrval asuvate hobuste jalutusaedikute kasutamise talveperioodil nn talvine aedik;
• karjamaade kasutamise karjatamisperioodil vastavalt karjatamisplaanile;
• hobuse viimine aedikutesse, karjamaale ja tagasi vastavalt talli päevakavale.
Hinna sisse ei kuulu hobuse värkimine, rautamine ja veterinaarne teenindamine, treeningtundides osalemine, millede eest tasutakse eraldi. Samuti ei kuulu hinna sisse hobuse hooldamine (harjamine, jooksutamine, kapjade hooldus) ja talli üldisest päevakavast erinevad tegevused (näiteks eraldi sissetoomine ja lisasöötmine). 
Sadularuumi kasutamine lepitakse eelnevalt kokku, tellijale on sadularuumis olemas koht sadulale, valjastele, tekile. Muu varustus tuleb paigutada oma hooldusvahendite kasti, kohvrisse või kotti. Lahtiseid harju, hooldusvahendeid ja muud ei saa sadularuumi jätta. Soovitav on ka oma varustus markeerida nimega, et vältida segamini ajamist.
Oma söötade kasutamisel ja toomisel talli tuleb kasutada söödatünne, kuna lahtised söödakotid võivad saada kahjustatud näriliste poolt.

Teenuse osutaja OÜ Seahorse

Vt allpool Talli reeglid hobuseomanikule

Hinnad:

Boksi rent koos ülalpidamisega, 1 kalendrikuu hind 200 EUR *

Väikeponi või varsa ülalpidamine 1 kalendrikuu 160 EUR *
Boksi rent koos ülalpidamisega ööpäev 15 EUR (kui soovitakse peatuda taliis lühemat aega)*


LISATASU EEST TEENUSED:
Hobuste tekitamine 1 kuu 10 EUR 

Maneezi rent 35 eur tund (üksinda maneezis, sobib sel juhul kui sa ei soovi, et samal ajal oleks maneežis ka teisi sõitjaid või neile, kes soovivad tulla väljastpoolt, et kasutada ainult maneeži).

Hobuste transport 0,80 eur/ km (oma talli inimestele- õpilased, hobuseomanikud 0,60 eur/ km)
Vet.teenused ja kabjahooldus, lisaöödad ja hooldusvahendid lisatasu eest vastavalt teenuspakkujate hinnakirjale.

*Hindadele lisandub käibemaks 20% 

Boksikohtade rent
Boksikohtade rent
Boksikohtade rent
Boksikohtade rent
Boksikohtade rent
Boksikohtade rent
Boksikohtade rent
Boksikohtade rent
Boksikohtade rent
Boksikohtade rent
Boksikohtade rent
Boksikohtade rent
Imago OÜ