Ratsakool

Ratsakooli on oodatud kõik, kes soovivad tegeleda ratsutamisega järjepidevalt.

Trennid on mõeldud neile hobusehuvilistele, kes pidevalt ratsutamas tahavad käia. Õpitakse ratsutamise põhitõdesid, suhtlemist hobusega ja enese arusaadavaks tegemist hobusele, ohutust. Olenevalt oskustest sõidetakse trenniplatsil, maneežis ja maastikul.

Ratsutamise algtõed omandanud sõitja (vastav oskus saavutatakse üldjuhul pidevalt trennis käies algtaseme grupi lõpuks) saab sooritada Rohelise Kaardi eksami ja talle omistatakse Eesti Ratsaspordi Liidu poolt rohelise Kaardi tunnusmärk. Arma ratsakeskuse treeneril Mare Kalmel on õigus vastu võtta Rohelise Kaardi eksamit.

Rohkem infot loe www.ratsaliit.ee/vali-teema/hobuhuviline/

Ratsatrennis osalemiseks tuleb saata e-kiri (armahrk@gmail.com), kohtade arv on piiratud. Trennid toimuvad kindlatel aegadel ja grupid on kokku pandud vastavalt sõiduoskustele. Hooaja lõpus kevadel toimuvad võistlused, kus saavad osaleda kõik korrapäraselt treeningutest osa võtnud õpilased.

 • Treeninghobusteks on vastavalt oskustele ja kasvule, hobused või ponid vanusega alates 5.a. Iga treening algab oma hobuse valmispanekuga ja lõppeb hobuse lahtivõtmise, varustuse korrastamise ja ärapanekuga.
 • Trennitunni pikkuseks on 45 - 60 min + hobuse ettevalmistamine, lahtivõtmine ja jahutus. Ajaliselt läheb tallis umbes 2 tundi.
 • Lapsevanemad saavad treeningute ajaks jääda ratsakeskusesse, vaadata trenni (talvel olemas soe klubiruum vaatega maneeži)
 • Väiksemate laste trennides on lapsevanema osalus oluline (abi hobuse valmispankul ja talutamisel, kui laps on väga ebakindel).
 • Treeninguid viib läbi Eesti Ratsaspordi Liidu treeneri kutsekvalifikatsiooni nõuetele vastav treener Mare Kalme. Kesktaseme ja edasijõudnute grupi õpilastele ja erahobustega sõitjatele annavad trenne ka Madis Niinemets (takistussõit) ja Annika Lember.
 • Lisaks treeningutele toimuvad mitmed muud üritused õpilastele ja peredele (ratsamängud, võistluste korraldusel osalemine, koolitused ja treeninglaagrid, talgud).
 • Treeningutes osalemisel on kohustuslik omada ratsariietust (ratsapüksid, poolsaapad ja säärised või pikad saapad, kaska, stekk, hüppetrennides osalemisel on tungivalt soovitluslik kasutada turvavesti). Esimestel tundidel (esimesed paar kuud) saab edukalt hakkama ka tavaliste venivate pükstega, jalga sobivad tossud või siledama tallaga saapad, millel võiks olla madal konts ning kaska saab tallist. 
 • Trenniraha makstakse iga kuu alguses vastavalt esitatud arvele. Üksiktundide eest saab tasuda trenni alguses kohapeal. Kuutasuga (mis on soodsam kui üksiktrennides osalemine) trennis käimine on mõeldud neile, kes soovivad terve hooaja trennidest osa võtta. Treeningute katkestamisel poole hooaja pealt arvestatakse trennitasu hooaja lõpuni (sept- mai).
 • Kui laps puudub tunnist, siis oleks sellest hea eelnevalt teatada, et treener arvestaks tunniplaani koostamisel ja hobuste jagamisel. Kuutasuga trennide eest maksmisel puudutud tunde ei arvestata, neid ei saa järgi teha. Kui tead, et laps saab väga ebaregulaarselt trennides käia on pigem mõtet kasutada üksikute tundide süsteemi.

PONIKOOL 2021/22 õppeaastal ponikooli tunde ei toimu!

Mõeldud koolieelsele vanuserühmale (5-8.a) või lastele, kes vajavad pikemat harjumisaega, et saavutada kindlustunne.

Oleme aastaid tegelenud lastele ratsutamise õpetamisega ja näeme, et paljud lapsed pole valmis iseseisvalt tavagrupis ratsutama ning vajaksid rohkem aega, et kohaneda ja paljud ka ei soovi muud kui hobustega koos aega veeta. Neile lastele ja samuti ka noorematele kui 7.a on mõeldud PONIKOOL.

Ponirühm käib koos 1x nädalas. Tunnis õpitakse kõiksugu huvitavat hobuste kohta (varustus, tõud, värvused, hobuste hooldamine jms), tegeletakse hobustega ja samm-sammult proovitakse ka ratsutamist. Kuid pearõhk on hobustega tegelemisel ja nende vahvate loomade tundmaõppimisel.

ALGÕPETUS

Algõpetust pakume igale vanusele, aga lastele alates 7.a (nooremad saavad osaleda ponikoolis). Ratsutamise õppimist alustame kordel. Õpitakse hobuse puhastamist, valmispankut, hobusega suhtlemist, harjutatakse istakut ja juhtimisvõtteid kordel, hiljem ka lahtiselt. Kui õpilane on valmis, siis treener suunab ta grupitundi.

Alõpetuse individuaaltunnid on selleks, et kohaneda ja selgitada ka välja, kas see ala ongi see millega tahaksid rohkem tegeleda. Hiljem toimuvad trennid grupitunnid, kus  harjutatakse nii hobusel ratsutamist, kui ka hobuse käsitlemist nii boksis, maneežis kui õues. Erilist rõhku pööratakse ohutustehnikale, korra hoidmisele ja laste suhtumisele elusasse loodusesse üldse.

Algõppe tase kestab tavaliselt 1-3 aastat ja trennid on 1-2 korda nädalas.

ÕPPETREENINGTASE ehk KESKTASE

Kesktaseme trennid toimuvad üldjuhul grupis. Täiendatakse oma oskuseid ja kinnistatakse õpitut, hakatakse selgitama välja neid kes soovivad hakata tegema ratsutamise kui spordiga ja neid, kes ratsutavad hobi korras. 

Sõidetakse nii platsil, maneežis kui maastikul. Osaletakse tallisisestel võistlustel (koolisõidu ST ja ABC tase, takistussõidu juhtimisparkuurid ja kestvusratsutamise minisõidud). 

Õppetreeningtasemel õpitakse 2-4 aastat. Trennid toimuvad minimaalselt 2x nädalas.

 

EDASIJÕUDNUTE TASE

Edasijõudnute taseme rühmad moodustatakse aktiivselt hobustega tegelevatest lastest ja täiskasvanutest, kes on läbinud õppetreeningtaseme Arma Hipoteraapia- ja Ratsakeskuses või mujal. Edasijõudnute taseme õpilastel on soovitluslik omada oma hobust või rendihobust, et oleks võimalik süvitsi pühenduda enda ja ka hobuse arendamisse. Hobuse ja enda arendamine ei tähenda, et oleks kohustuslik tegeleda võistlusspordiga. Pigem on oluline leida oma tee, oma ala ja õppida analüüsima oma tegevust, seadma eesmärke ja tegutsema vastavalt sellele. 

Võistlusspordiga tegelemise alustamisel on kindlasti vaja arvestada ka sellega kaasnevaid rahalisi kulutusi ja aega. Võistluskulud koosnevad peamiselt: hobuse rendikulud, treeningtasud, võistluslitsentsid endale ja hobusele, stardimaksud, hobuse ja enda transport võistlustele ja tagasi. Ajakulu tähendab aega treeningutele, võistluste ettevalmistuseks (asjade pakkimine), võistluspäevale kuluv aeg, peale võistlust hobuse hooldus ja varustuse hooldus. 

Edasijõudnute tasemel ei ole õppimisajal piirangut, üldjuhul laps lõpetab Ratsakooli siis kui ta lõpetab gümnaasiumi, sest sealt edasi on ta juba täiskasvanu ja tegeleb ratsutamisega juba enamasti iseseisvalt, omab isklikku hobust ja kaasab treenerit vastavalt oma vajadusele.

Treeningtundide arv nädalas sõltub hooajast, enne võistlushooaega rohkem. Treeningkordade arv enamasti nädalas 3-5.

Hinnad 2021/2022 õppeaastal

Lapsed ja noored (kuni 18.a):

 • trennid 1x nädalas - 70 €/kuu. Oma hobusega treeningtundides osalemine 50 €/kuu
 • trennid 2x nädalas 110 €/kuu. Oma hobusega treeningtundides osalemine 80 €/kuu
 • trennid 3 x nädalas 150 €/kuu. Oma hobusega treeningtundides osalemine 100 €/kuu

 

 • Täiskasvanute trenn 25 €/kord grupitunnis (järjepidevalt treeningus osalemisel soodushind 20 €/kord )
 • Ponikool 60 €/kuu (tunnid 1 x nädalas)
 • Üksik treeningtund grupitunnis 20 €/kord
 • Individuaaltreeningute ja külalistreenerite tunnihind kokkuleppel hind alates 25 €/tund

Arma HRK on registreeritud huvikoolina (ja kõigil, kes osalevad treeningtundides kuutasu alusel on võimalik tulumaksu osa saada treeningtasudelt riigilt tagasi (tuludeklaratsiooni ilmuvad automaatselt huvikooli tasutud summad). Samuti saab taotleda kohalikult omavalitsuselt lapse huvihariduse kulude katteks toetust, iga omavalitsuse puhul on toetuste taotlemine ja summad erinevad. 

ARMA RATSAKOOL õppekavaga saab tutvuda Haridus- ja Teadusministeeriumi lehel www.ehis.ee huvikooli reg. kood 119617
Treeningutele registreerimiseks tuleb täita avaldus, mille saadame Teile e-mailile, huvi korral andke endast märku armahrk@gmail.com